«Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը պարտավորվում է պահպանել իր նվիրատուների և աջակիցների գաղտնիությունը և կձեռնարկի համապատասխան և պատշաճ միջոցառումներ՝ պահպանելու  այն անձնական բնույթի տեղեկատվությունը, որը կհամաձայնեք տրամադրել մեզ:

Անձնական բնույթի տեղեկատվությունը ներառում է ցանկացած տիպի տեղեկություն, որը կարող է օգտագործվել առանձին անհատի տարբերակման, ճանաչման կամ կոնտակտ հաստատելու համար, ինչպես օրինակ՝ անունը, ազգանունը, էլեկտրոնային հասցեն, հեռախոսահամարները, ինչպես նաև նվիրատվության նպատակներից ելնելով կրեդիտային քարտի կամ բանկային հաշվի վերաբերյալ տրամադրված տեղեկատվությունը:

Ձեր անձնական բնույթի տեղեկատվությունը կօգտագործվի «Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից՝  նվիրատվությանը ընթացք տալու, ինչպես նաև Ձեզ հետ հաղորդակցության և համապատասխան մարքեթինգային նյութերի տրամադրման նպատակով:

«Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը չի տրամադրի Ձեր անձնական բնույթի տեղեկատվությունը որևէ երրորդ կողմի:
Սույն Գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ հարցեր կամ մտահոգություններ ունենալու դեպքում` խնդրում ենք դիմել   info@spitakhelsinki.org  հասցեով կամ զանգահարել մեզ: