Խորհրդատվություն

«Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան ՀԿ-ն տրամադրում է անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն բոլոր քաղաքացիներին, ինչպես նաև հոգոբանական խորհրդատվություն կանանց և երեխաներին:

Դասընթացներ/Ուսուցում

Տարբեր ոլորտներում կազմակերպության շահառուների իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով մենք պարբերաբար կազմակերպում ենք տարբեր դասընթացներ այնպիսի թեմաներով, ինչպիսիք են օրինակ՝ կանանց՝ մարդու իրավունքների մասին իրազեկվածության բարձրացում, խտրականության վերացում, մեդիագրագիտություն, ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, ծնողավարություն, ներառական կրթություն, յոգա, արտ-թերապիա և այլն։
«ՍՀԽ» գրասենյակում կազմակերպվում են նաև տարբեր թեմաներով սեմինարներ և քննարկումներ, անցկացվում են համակարգչային դասընթացներ, գործում են անգլերենի և սեղանի ձևավորման անվճար խմբակներ։

Դասընթացներ

LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ. LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ. LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ.

Միջոցառումների կազմակերպում

LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ. LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ. LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ.