Իրականացված ծրագրեր, Ծրագրեր

2012թ.  իրականացրել ենք  «Անվճար բուժօգնության տրամադրման հետազոտություն» ծրագիրը :

Հետազոտական ծրագրի նպատակն էր բացահայտել Սպիտակ քաղաքի և հարակից Արևաշող, Մեծ Պարնի գյուղական համայնքներում անվճար բուժօգնություն ստացող անձանց  իրավական պաշտպանության վիճակը և իրազեկել անվճար բուժօգնության կարգի մասին:

Ծրագրի խնդիրներն  էին`

  • Հարցումների միջոցով բացահայտել անվճար բուժօգնություն ստանալիս անձանց իրավունքների պաշտպանության վիճակը և քաղաքացիների իրազեկվածության մակարդակը` անվճար բուժօգնության ոլորտում:
  • Ուսումնասիրել Սպիտակ քաղաքում գործող  հիվանդանոցի և պոլիկլինիկայի, Արևաշող և  Մեծ Պարնի գյուղական համայնքներում գործող բուժկետների սանիտարահիգիենիկ վիճակը,  տեխնիկական սարքավորումների առկայությունն ու վիճակը: