Իրականացված ծրագրեր, Ծրագրեր

2015 թ.  իրականացրել ենք «Ես միացել եմ խտրականության դեմ պայքարին» ծրագիրը :

Ծրագրի նպատակ`

Ծրագրի նպատակն է իրազեկել Սպիտակ համայնքի երիտասարդներին խտրականության դրևորումների և դրա պաշտպանական մեխանիզմների մասին:

Ծրագրի խնդիրները՝

  • Իրազեկել Սպիտակ համանյքի 30 երիտասարդներին խտրականության վերաբերյալ ազգային և միջազգային օրենսդրթյան մասին :
  • Ստեղծել երիտասարդական խումբ, ովքեր ակտիվ մասնակցություն կունենան խտրականության դեմ իրականացվող ցանկացած միջոցառումներին:
  • Իրականացնել համայնքում իրազեկման ակցիաներ խտրականության վատ հետևանքների մասին:

Ակնկալվող արդյունքները`

  • Սպիտակ համայնքի 30 ակտիվ երիտասարդ ունեն բարձր իրավագիտակցության մակարդակ խտրականության հարցի շուրջ:
  • Սպիտակ համայնքի բնակչության 35% իրազեկված է խտրականության դրսևորումների և դրա պաշտպանության     մեխանիզմների մասին:

Սպիտակ համանքում ստեղծվել է երիտասարդական  խումբ, ովքեր պայքարում են խտրականության դեմ: