Իրականացված ծրագրեր, Ծրագրեր

2012թ. իրականացրել ենք «Իրազեկ հասարակություն`պաշտպանված իրավունքներ» ծրագիրը:

Ծրագրի կոնցեպցիան

Ծրագրի նպատակն է՝

Բարձրացնել  Լոռու մարզի երիտասարդների իրավագիտակցության մակարդակը  և ստեղծել տեղական  ավելի հզոր և նախաձեռնող   քաղաքացիական հասարակություն:

Ծրագրի խնդիրները՝

  • Կրթել Սարամեջ, Մեծ Պարնի, Շիրակամուտ, Արևաշող գյուղական   և Սպիտակ քաղաքի թվով 25-30 համայնքների երիտասարդներին  մարդու հիմնարար իրավունքների, ՀՀ-ում գործող իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների և հնարավորությունների մասին:
  • Ստեղծել 3-5 նախաձեռնող երիտասարդական խմբեր Սպիտակ քաղաքում և Սարամեջ, Մեծ Պարնի, Շիրակամուտ, Արևաշող գյուղական   համայնքներում:
  • Մարդու իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված թվով 4 նախաձեռնությունների իրականացում և քաղաքային ամփոփիչ 1 միջոցառման իրականացում:
  • Կազմակերպության կարողություների հզորացում ակտիվ և նախաձեռնող երիտասարդների ներգրավվման միջոցով:

Ծրագրի արդյունքներն են՝

  • Թվով 25-30 16-20 տարեկան  երիտասարդներ կրթվել են մարդու հիմնարար իրավունքների և ՀՀ-ում գործող իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների և հնարավորությունների մասին:
  • Սպիտակ, Սարամեջ, Մեծ Պարնի, Շիրակամուտ, Արևաշող համայնքներում գործում են 3-5 ակտիվ նախաձեռնող երիտասարդական խմբեր:
  • Սարամեջ, Մեծ Պարնի, Շիրակամուտ, Արևաշող  համայնքներում յուրաքանչյուրում իրականացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված  մեկական երիտասարդական նախաձեռնություն
  • Դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը իրականացվել է մեկ քաղաքային միջոցառում:
  • Կազմակերպության գործունեության մեջ ներգրավված են ավելի շատ ակտիվ և նախաձեռնող երիտասարդներ: