Իրականացված ծրագրեր, Ծրագրեր

2016 թվականի սեպտեմբերից իրականացնում ենք «Պայքարում եմ խտրականության դեմ» ծրագիրը։

Ծրագրի նպատակը`

Ծրագրի նպատակն է ձևավորել ծնողական ոչ ֆորմալ խորհուրդ, որը կպայքարի խտրականության դեմ:

Ծրագրի խնդիրները`

  • ձևավորել 15 հոգանոց ոչ ֆորմալ ծնողական խորհուրդ, կազմակերպել պարբերական հանդիպումներ, որի ընթացքում ոչ ֆորմալ ծնողական խորհուրդը կզինվի խտրականության վերաբերյալ անհրաժեշտ և  համապատասխան գիտելիքներով,
  • հանդիպում-քննարկման իրականացում խտրական վերաբերմունքի արժանացած երեխաների մասնակցությամբ
  • ծնողների օգնությամբ իրականացնել շահերի պաշտպանություն, ծնողների խմբի հետ հետագա համագործակցության ձևավորում: