Իրականացված ծրագրեր, Ծրագրեր

2010թ իրականացրել ենք «Սպիտակ  համայնքում բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում տեղական ինքնակառավարման մարմնի գործունեության վերաբերյալ» ծրագիրը :
Ծրագրի խնդիրներն էին`

 • ծանոթացնել Սպիտակ համայնքի բնակիչներին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքին
 • բացահայտել ՏԻՄ գործունեության վերաբերյալ քաղաքացիների վերաբերմունքը և պասիվության պատճառները
 • ձևավորել երկխոսություն բնակչության և ՏԻՄ-ի միջև
 • Տրամադրել ՏԻՄ-ի գործունեության հետ կապված անվճար իրավախորհրդատվություն:

Ծրագրի նպատակին հասնելու համար կազմակերպությունն իրականացրել է հետևյալ գործողությունները.

 • Սպիտակ համայնքում 100 չափահաս քաղաքացիների հետ անց է կացվել հարցումներ` ՏԻՄ-ի գործունեության վերաբերյալ հասարակության վերաբերմունքը պարզելու և դրա պատճառները բացահայտելու նպատակով
 • ծրագրի ամբողջ ընթացքում տրամադրվել է անվճար իրավաբանական խորհրդատվության: 3. անց է կացվել երկու սեմինար-քննարկում` բնակչությանը ՏԻՄ օրենսդրությանը ծանոթացնելու, ՏԻՄ ներկայացուցիչների և քաղաքացիների միջև երկխոսություն ձևավորելու նպատակով:
 • տպագրվել և տարածվել է 300 օրինակ տեղեկատվական թերթիկ` համայնքի ղեկավարի, ավագանու ա 2010թ իրականացրել ենք «Սպիտակ  համայնքում բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում տեղական ինքնակառավարման մարմնի գործունեության վերաբերյալ» ծրագիրը :

  Ծրագրի խնդիրներն էին`

   

  • ծանոթացնել Սպիտակ համայնքի բնակիչներին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքին
  • բացահայտել ՏԻՄ գործունեության վերաբերյալ քաղաքացիների վերաբերմունքը և պասիվության պատճառները
  • ձևավորել երկխոսություն բնակչության և ՏԻՄ-ի միջև
  • Տրամադրել ՏԻՄ-ի գործունեության հետ կապված անվճար իրավախորհրդատվություն:

  Ծրագրի նպատակին հասնելու համար կազմակերպությունն իրականացրել է հետևյալ գործողությունները.

  • Սպիտակ համայնքում 100 չափահաս քաղաքացիների հետ անց է կացվել հարցումներ` ՏԻՄ-ի գործունեության վերաբերյալ հասարակության վերաբերմունքը պարզելու և դրա պատճառները բացահայտելու նպատակով
  • ծրագրի ամբողջ ընթացքում տրամադրվել է անվճար իրավաբանական խորհրդատվության: 3. անց է կացվել երկու սեմինար-քննարկում` բնակչությանը ՏԻՄ օրենսդրությանը ծանոթացնելու, ՏԻՄ ներկայացուցիչների և քաղաքացիների միջև երկխոսություն ձևավորելու նպատակով:
  • տպագրվել և տարածվել է 300 օրինակ տեղեկատվական թերթիկ` համայնքի ղեկավարի, ավագանու անդամների, քաղաքացիների իրավունքների և պարտականություների մասին:
  • կազմակերպվել է տեղական ռադիոյով մեկ եթեր` 30 րոպե տևողությամբ «Տեղական ինքնակառավարում» թեմայով:
  • անց է կացվել մեկ ամփոփիչ սեմինար-քննարկում:

  նդամների, քաղաքացիների իրավունքների և պարտականություների մասին:

 • կազմակերպվել է տեղական ռադիոյով մեկ եթեր` 30 րոպե տևողությամբ «Տեղական ինքնակառավարում» թեմայով:
 • անց է կացվել մեկ ամփոփիչ սեմինար-քննարկում: