Միջոցառումներ, Ռեսուրս

Սպիտակի մի խումբ ակտիվ երիտասարդներ «Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան ՀԿ-ի և YMCA-ի հետ միասին կազմակերպել էին փոքրիկ ֆլեշմոբ մանուկների համար: Փչվել և զանազան նկարներով էին պատվել ավելի քան 200 փուչիկ, որոնք էլ երեխաների պաշտպանության օրը բաժանվեցին մանուկներին: