Ընթացիկ ծրագրեր

«ՍՊԻՏԱԿ ՄԱՆՈՒՇԱԿ» ՍՁ-ն հիմնադրվել է «ԵՄ-ն կանանց համար.  տնտեսական հզորացում սոցիալական ձեռնարկությունների միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ՝ Մերձավոր Արևելքի Հիմնադրամի և Կանանց զարգացման «Ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամի կողմից: Նշված ծրագիրը նպատակ ունի կայունացնել քաղաքացիական հասարակության կառույցների ֆինանսական ռեսուրսները՝ բարելավելով վերջիններիս բիզնես մոդելները և զարգացնելով  սոցիալական ձեռնարկություններ: Ծրագրի 12 շահառու կազմակերպություններից մեկը «Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան ՀԿ-ն է, որը ծրագրի աջակցությամբ հիմնադրել է «ՍՊԻՏԱԿ ՄԱՆՈՒՇԱԿ» սոցիալական ձեռնարկությունը:

Մերձավոր Արևելքի Հիմնադրամի կողմից «Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան ՀԿ-ին տրամադրվել է մասնագիտական վերապատրաստում՝ բիզնես գործառույթներին տիրապետելու և բիզնես վարելու ուղղությամբ, ինչը նպաստում է ՀԿ-ի աշխատանքին՝ ուղղված խոցելի խմբերի կանանց տնտեսական հզորացմանը:

Ձեռնարկությունն իրականացնելու է յուղերի արտադրություն՝ տեղական խոտաբույսերից ստացվող, և նախնական արտադրական աշխատանքներում ներգրավված են 5 կանայք: Հետագայում ծրագիրը ընդլայնվելու է և ներառելու շուրջ 50 կին:

Ծրագրում ներգրավված են նաև Սպիտակի խնամքի տան կանայք, ովքեր ապահովելու են տուփերի ձևավորումը: