ԵՍ ԻՐԱԶԵԿ և ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԿԻՆ ԵՄ

Ծրագրի Կարճաժամկետ նպատակը՝ Ծրագրի կարճաժամկետ նպատակն էր նպաստել Լոռու մարզի կանանց հզորացմանը՝ իրավագիտակցության բարձրացման, ֆիզիկական և հոգեբանական ինքնապաշտպանության մեխանիզմների [...]

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ

Ծրագրի նպատակն է բացահայտել կրթական հաստատություններում աշխատող մասնագետների գիտելիքները ընտանեկան բռնության մասին: