Իրականացված ծրագրեր

Ծրագրի անվանումը ՝«Ես իրազեկ և պաշտպանված կին եմ»

Ծրագրի տևողությունը՝ Ծրագիրն իրականացնվել է 3 ամիսների ընթացքում ՝ 2019թ սեպտեմբերի սկզբից  մինչև նոյեմբերի վերջ։

Ծրագրի նպատակը՝

Ծրագրի Կարճաժամկետ նպատակը՝ Ծրագրի կարճաժամկետ նպատակն էր նպաստել Լոռու մարզի կանանց հզորացմանը՝ իրավագիտակցության բարձրացման, ֆիզիկական և հոգեբանական ինքնապաշտպանության մեխանիզմների միջոցով։

Ծրագրի Երկարաժամկետ Նպատակը՝  Ծրագրի երկարաժամկետ նպատակն էր նպաստել գենդերային հիմքով բռնության շուրջ արմատացած կարծրատիպերի նվազեցմանը։

 

Ծրագրի խնդիրները

Ծրագիրն իր նպատակին հասնելու համար առանձնացրել էր հետևյալ խնդիրները՝

 1. Ստեղծել ապահով տարածք կանանց համար, որտեղ նրանք կկարողանային վստահություն ձևավորել միմյանց նկատմամբ, իմանալ ընտանեկան բռնության և դրա կանխարգելման մասին։
 2. Վերհանել Գենդերային հիմքով բռնության և խտրականության դեպքեր, տալով դրանց իրավական լուծումներ և պաշտպանության մեխանիզմներ։
 3. Աջակցել վերբալ (խոսքային), ոչ վերբալ և ֆիզիկական տեխնիկաների տիրապետմանը։

Ծրագրի գործողությունների նկարագրություն և արդյունքները

 1. Իրականացնել ենք «Ընտանիքում Բռնության Կանխարգելման, Ընտանիքում Բռնության Ենթարկված Անձանց Պաշտպանության և Ընտանիքում Համերաշխության Վերականգման Մասին» օրենքի, և ընտանեկան բռնության և բռնության տեսակների վերաբերյալ իրազեկման դասընթացներ և իրազեկել ենք կանանց օրենքի մասին։ Մասնակիցները իրազեկվել են բռնության դեպքերի և տեսակների վերաբերյալ, թե կոնկրետ բռնության իրավիճակում, որ մարմիններին կարող են դիմել, ինչպես կարող են պաշտպանել իրենց իրավունքները
 2. Բռնության դիմադրության կրթության համակցված մոտեցմամբ ծանոթացել ենք ինքնապաշտապնության և սահմանների սահմանելուն ուղղված ֆիզիկական և հոգեբանական տեխնիկաների։ Եվ այժմ կանայք տիրապետում են ֆիզիկական ինքնապաշտպանության մի շարք հնարների։
 3. Վեր ենք հանել գենդերային հիմքով բռնության, խտրականության, ընտանեկան բռնության դեպքեր, կատարել քննարկումներ։ Հանդիպումների շարքն ամփոփվել է ֆորում թատրոնով։

Ծրագրի անվանումը ՝«Ես իրազեկ և պաշտպանված կին եմ»

Ծրագրի տևողությունը՝ Ծրագիրն իրականացնվել է 3 ամիսների ընթացքում ՝ 2019թ սեպտեմբերի սկզբից  մինչև նոյեմբերի վերջ։

Ծրագրի նպատակը՝

Ծրագրի Կարճաժամկետ նպատակը՝ Ծրագրի կարճաժամկետ նպատակն էր նպաստել Լոռու մարզի կանանց հզորացմանը՝ իրավագիտակցության բարձրացման, ֆիզիկական և հոգեբանական ինքնապաշտպանության մեխանիզմների միջոցով։

Ծրագրի Երկարաժամկետ Նպատակը՝  Ծրագրի երկարաժամկետ նպատակն էր նպաստել գենդերային հիմքով բռնության շուրջ արմատացած կարծրատիպերի նվազեցմանը։

 

Ծրագրի խնդիրները

Ծրագիրն իր նպատակին հասնելու համար առանձնացրել էր հետևյալ խնդիրները՝

 1. Ստեղծել ապահով տարածք կանանց համար, որտեղ նրանք կկարողանային վստահություն ձևավորել միմյանց նկատմամբ, իմանալ ընտանեկան բռնության և դրա կանխարգելման մասին։
 2. Վերհանել Գենդերային հիմքով բռնության և խտրականության դեպքեր, տալով դրանց իրավական լուծումներ և պաշտպանության մեխանիզմներ։
 3. Աջակցել վերբալ (խոսքային), ոչ վերբալ և ֆիզիկական տեխնիկաների տիրապետմանը։

Ծրագրի գործողությունների նկարագրություն և արդյունքները

 1. Իրականացնել ենք «Ընտանիքում Բռնության Կանխարգելման, Ընտանիքում Բռնության Ենթարկված Անձանց Պաշտպանության և Ընտանիքում Համերաշխության Վերականգման Մասին» օրենքի, և ընտանեկան բռնության և բռնության տեսակների վերաբերյալ իրազեկման դասընթացներ և իրազեկել ենք կանանց օրենքի մասին։ Մասնակիցները իրազեկվել են բռնության դեպքերի և տեսակների վերաբերյալ, թե կոնկրետ բռնության իրավիճակում, որ մարմիններին կարող են դիմել, ինչպես կարող են պաշտպանել իրենց իրավունքները
 2. Բռնության դիմադրության կրթության համակցված մոտեցմամբ ծանոթացել ենք ինքնապաշտապնության և սահմանների սահմանելուն ուղղված ֆիզիկական և հոգեբանական տեխնիկաների։ Եվ այժմ կանայք տիրապետում են ֆիզիկական ինքնապաշտպանության մի շարք հնարների։
 3. Վեր ենք հանել գենդերային հիմքով բռնության, խտրականության, ընտանեկան բռնության դեպքեր, կատարել քննարկումներ։ Հանդիպումների շարքն ամփոփվել է ֆորում թատրոնով։