Զեկույցներ, Հետազոտություններ, Ռեսուրս

Սույն զեկույցը պատրաստվել է Եվրոպական միության և Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ: Հրապարակման բովանդակության պատասխանատվությունը կրում է «Սպիտակի  Հելսինկյան  խումբ»  իրավապաշտպան  հասարակական   կազմակերպությունը և այն չի արտացոլում Եվրոպական միության և Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանի տեսակետները:

Զեկույցի բովանդակությանը կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով կից հղումով:

ԸԲ ազդեցությունը երեխայի կրթության որակի վրա