Զեկույցներ, Ռեսուրս

Օգոստոսի 11-ին «Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան ՀԿ-ի գրասենյակում տեղի ունեցավ 2020 2021 թվականին Լոռու մարզում իրականացված հետազոտության «Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի իրացումը արտակարգ դրության պայմաններում» զեկույցի շնորհանդեսը, 

որին ներկա էին Սպիտակ համայնքի դպրոցների ուսուցիչներ, ծնողներ: Հանդիպումն ընթացավ հետաքրքիր քննարկումներով և կարծիքների փոխանակմամբ, մասնակիցներին տրամադրվեցին զեկույցի օրինակներ:
Սույն հետազոտության թողարկումը հնարավոր է դարձել «Բաց հասարակության հիմնադրամներ — Հայաստան» կազմակերպության աջակցության շնորհիվ:

 Զեկույց