Բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման ծրագիր

2010թ իրականացրել ենք «Սպիտակ համայնքում բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում տեղական ինքնակառավարման մարմնի գործունեության վերաբերյալ» ծրագիրը :

Իրավական աջակցություն աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին

2011թ իրականացրել ենք «Իրավական աջակցություն աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին» ծրագիրը

Անվճար բուժօգնության տրամադրման հետազոտություն

Հետազոտական ծրագրի նպատակն էր բացահայտել Սպիտակ քաղաքի և հարակից Արևաշող, Մեծ Պարնի գյուղական համայնքներում անվճար բուժօգնություն ստացող անձանց  իրավական պաշտպանության վիճակը և իրազեկել անվճար [...]

Ես միացել եմ խտրականության դեմ պայքարին

Ծրագրի նպատակն է իրազեկել Սպիտակ համայնքի երիտասարդներին խտրականության դրևորումների և դրա պաշտպանական մեխանիզմների մասին:

Իրազեկ հասարակություն`պաշտպանված իրավունքներ

Ծրագրի նպատակն է՝ Բարձրացնել  Լոռու մարզի երիտասարդների իրավագիտակցության մակարդակը  և ստեղծել տեղական  ավելի հզոր և նախաձեռնող   քաղաքացիական հասարակություն:

Պայքարում եմ խտրականության դեմ

Ծրագրի նպատակն է ձևավորել ծնողական ոչ ֆորմալ խորհուրդ, որը կպայքարի խտրականության դեմ: