«Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան ՀԿ-ն սկսում է իր դասընթացների և հանդիպումների շարքը։ Դասընթացների նպատակն է Արցախից տեղահանված կանանց և Լոռու մարզի խոցելի խմբի այլ կանանց իրազեկել իրենց իրավունքերի մասին։

Կունենանք նաև հոգեկան հերդաշնակության և կանանց զորեղացման ուղղված տարաբնույթ հանդիպումներ։Հանդիպումները կվարեն կազմակերպության իրավաբան՝ Արևհատ Պետրոսյանը և կազմակերպության հոգեբան՝ Աննա Աթաբեկյանը։
Սույն թվականի մայիս ամսվա ընթացում ունեցել ենք հետևյալ հանդիպումները․
. «Բռնի տեղահանվածների իրավունքերի պաշտպանության մեխանիզմները»
.«Կնոջ կենսակերպն ու հոգեկան առողջությունը»:

Հանդիպումները իրականացվում են EED (European Endowment for Democracy)-ի ֆինանսական աջակցությամբ։
#SHG #EED