Ներքեվի դաշտում նշեք նվիրաբերության գումարի չափը (հայկական դրամով) և սեղմեք շարունակել կոճակը՝ >>>
[wdgk_donation]
Եթե Ձեզ դուր է գալիս մեր կատարած աշխատանքը և ցանկանում եք աջակցել մեզ ավելի լայն գործնեություն ծավալելու համար, դուք կարող եք կատարել կամավոր նվիրատվություն մեր կայքում:
Բոլոր նվիրատուները, անկախ նվիրատվությանը նվիրաբերած գումարից, կստանան ամենամյա բովանդակային ֆինանսական հաշվետվություն, ինչպես նաև տեղեկատվություն տրամադրած միջոցների ծախսման ուղղություննեիր մասին:
Նվիրատվությունից հետո մեզ մոտ պահպանվում են Ձեր կոնտակտային տվյալները: Դուք կստանաք համապատասխան հաշվետվություններ Ձեր կվիրատվության վերաբերյալ էլեկտրոնային տարբերակով։