ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ

Սույն զեկույցը պատրաստվել է Եվրոպական միության և Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ: Հրապարակման բովանդակության պատասխանատվությունը կրում է «Սպիտակի Հելսինկյան [...]