Բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման ծրագիր

2010թ իրականացրել ենք «Սպիտակ համայնքում բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում տեղական ինքնակառավարման մարմնի գործունեության վերաբերյալ» ծրագիրը :

Իրավական աջակցություն աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին

2011թ իրականացրել ենք «Իրավական աջակցություն աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին» ծրագիրը